אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
תחזית תלמידים למערכת החינוך, לשנים 2030-2021
לוחות
1.תרשים 1 - תחזית תלמידים למערכת החינוך, לשנים 2030-2021 (אלפים)

2.תרשים 2 - תחזית תלמידים לפי מגזרי המערכת

3.תרשים 3 - המשקל היחסי של מגזרי המערכת מכלל המערכת

4.תרשים 4 - תחזית תלמידי הגנים לפי מגזרי המערכת, לשנים 2025-2021

5.תרשים 5 - המשקל היחסי של מגזרי המערכת מכלל המערכת

6.תרשים 6 - תחזית תלמידי גנים לפי מחוז

7.תרשים 7 - תחזית תלמידים לפי שלבי החינוך

8.תרשים 8 - תחזית התלמידים בבתי הספר לפי מגזרי המערכת

9.תרשים 9 - המשקל היחסי של מגזרי המערכת מכלל המערכת

10.תרשים 10 - אחוז שינוי שנתי במספר התלמידים לפי מגזרי המערכת

11.תרשים 11 - תחזית תלמידים לפי מחוזות המערכת (חינוך עברי)

12.תרשים 12 - תחזית לתלמידה כיתה א, לשנים 2030-2021

13.תרשים 13 - תחזית לתלמידי כיתה א לפי מגזרי המערכת, לשנים 2025-2021

14.תרשים 14 - תחזית מסיימי תיכון, לשנים 2030-2021

15.תרשים 15 - תחזית מסיימי תיכון לפי מגזרי המערכת, לשנים 2025-2021

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©