אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
השכלה גבוהה בישראל - נתונים נבחרים לשנת הלימודים תש"ף (2019/20) לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית
לוחות
1.תרשים 1 - סטודנטים חדשים לתואר ראשון לפי מוסד לימודים, תש"ע (2009/10) - תש"ף (2019/20)

2.תרשים 2 - אחוז הנשים בקרב הסטודנטים לפי קבוצת אוכלוסייה ותואר אקדמי, תש"ע (2009/10) - תש"ף (2019/20)

3.תרשים 3 - אחוז הערבים בקרב סטודנטים לפי תואר אקדמי, תש"ע (2009/10) - תש"ף (2019/20)

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©