אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
לימודים ותעסוקה של בוגרי תואר ראשון במכללות האקדמיות לחינוך: נתונים מסקר השכלה גבוהה (2018)
לוחות
1.תרשים 1 - אחוז המסיימים מאלו שהתחילו ללמוד במכללות האקדמיות לחינוך בשנת תשע"א (2010/11) לפי רמת דתיות

2.תרשים 2 - אחוז המדווחים על שיפור במיומנות* במהלך לימודי התואר הראשון בקרב אלו שהתחילו ללמוד בתשע"א (2010/11), לפי סוג מוסד לימודים

3.תרשים 3  אחוז הממליצים על מקצוע הלימוד שלמדו לתואר ראשון

4.תרשים 4  שיעור תעסוקה לפי קבוצת אוכלוסייה ולפי סוג מוסד, 2018, אחוזים

5.תרשים 5  משרה מלאה מתוך המועסקים לפי מין ולפי סוג מוסד, 2018, אחוזים

6.תרשים 6  מספר שעות עבודה שבועי ממוצע לפי מין ולפי סוג מוסד, 2018

7.תרשים 7  שכר חודשי נטו בקרב מועסקים לפי סוג מוסד, אחוזים

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©