אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מפקד החקלאות הארצי 2017 - ממצאים ראשוניים
לוחות
1.מספר המשקים החקלאיים לפי סוג משק, 2017

2.שטחי הגידולים הצמחיים לפי סוג, 2017

3.שטחי הגידולים הצמחיים לפי סוג - מפקד 2017 לעומת המפקדים והסקר הקודמים

4.התפלגות שטחי המשקים החקלאיים לפי סוג משק, 2017

5.התפלגות המשקים לפי סוג פעילות, 2017

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©