אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
החקלאות בישראל בשנת 2019
לוחות
1.חשבון ענף החקלאות

2.ערך התפוקה החקלאית

3.תשומה בחקלאות

4.תרשים 1 - חשבון ענף החקלאות (במיליארדי ש''ח)

5.תרשים 2 - אחוז השינוי בערך התפוקה החקלאית - כל שנה לעומת קודמתה

6.תרשים 3 - ערך התפוקה החקלאית, לפי ענף

7.תרשים 4 - ערך התשומה הקנויה בחקלאות (ללא בלאי)

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©