אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
חשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון הרביעי של שנת 2019
לוחות
1.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי והשימושים במקורות,, במחירי שוק

2.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי ושימושים במקורות, במחירי שוק

3.הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג

4.השקעה גולמית מקומית

5.תרשים 1 - תוצר מקומי גולמי-מנוכי עונתיות

6.תרשים 2 - שימושים במקורות - רבעון רביעי 2019

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©