אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים בענפי המשק לשנת 2019
לוחות
1.השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים בענפי המשק (סיווג 2011)

2.השקעה מקומית גולמית בתשתיות

3.השקעה מקומית בנכסים קבועים של המגזר הממשלתי

4.השקעה במכונות ובציוד אחר, לפי ענף היעוד והמקור (סיווג 2011)

5.השקעות ענף התעשייה במכונות ובציוד מיבוא

6.השקעה גולמית בענפי טכנולוגיות המידע (ICT), לפי ענף כלכלי (A) (C)

7.תרשים 1 - השקעות בענפי המשק לפי סוג הנכס בשנת 2018

8.תרשים 2 - השקעות בענפי המשק לפי סוג הנכס, שינוי כמותי באחוזים לעומת השנה הקודמת

9.תרשים 3 - השקעות בתשתיות לפי ענף כלכלי, שינוי כמותי באחוזים לעומת השנה הקודמת

10.תרשים 4 - השקעות בבנייה ובציוד בענפי המשק בשנת 2018

11.תרשים 5 - השקעות בבנייה ובציוד בענפי המשק, שינוי כמותי באחוזים לעומת השנה הקודמת

12.תרשים 6 - ההשקעות במכונות ובציוד מיבוא בענף התעשייה לפי עוצמה טכנולוגית, שינוי כמותי באחוזים לעומת השנה הקודמת

13.תרשים 7 - השקעה גולמית בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) במיליארדי ש''ח, במחירי 2015

14.תרשים 8 - השקעה בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) לפי ענף כלכלי, שינוי כמותי באחוזים לעומת השנה הקודמת

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©