אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2018-1995
לוחות
1.תרשים 1 - התפלגות ההוצאה לצריכה פרטית לנפש בשנים נבחרות, במחירי 2015

2.תרשים 2 - ההוצאה לצריכה פרטית לנפש, שינוי כמותי ממוצע שנתי, במחירי 1950

3.תרשים 3 - התפלגות ההוצאה לצריכה של משקי בית בשוק המקומי במחירים שוטפים 2018

4.תרשים 4 - התפלגות ההוצאה לצריכה בשוק המקומי לפי סוג, במחירי 2015

5.תרשים 5 - התפלגות ההוצאה לצריכה פרטית מייצור מקומי ומיבוא, במחירי 2015

6.תרשים 6 - ההוצאה על ייבוא טובין אישי, במחירי 2015

7.תרשים 7 - התפלגות ההוצאה לצריכה פרטית מייצור מקומי - 2018

8.תרשים 8 - התפלגות ההוצאה לצריכה פרטית לשירותים - 2018

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©