אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
חשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון הראשון של שנת 2020
לוחות
1.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי,, במחירי שוק

2.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי ושימושים במקורות, במחירי שוק

3.הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג

4.השקעה גולמית מקומית

5.הוצאה לצריכה ציבורית

6.תרשים 1 -תוצר מקומי גולמי-מנוכי עונתיות

7.תרשים 2 - שימושים במקורות - רבעון ראשון 2020

8.תרשים 3 - תוצר מקומי גולמי-מנוכי עונתיות

9.תרשים 4 - תוצר מקומי גולמי - שינוי כמותי

10.אנגלית בלבד

11.אנגלית בלבד

12.אנגלית בלבד

13.אנגלית בלבד

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©