אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
ההוצאה הלאומית לחינוך בשנים 2019-2017
לוחות
1.הוצאה לאומית לחינוך, לפי מגזר מבצע

2.הוצאה לאומית לחינוך, לפי סוג הוצאה ודרג חינוך

3.הוצאה לאומית לחינוך, לפי סוג הוצאה ודרג חינוך ולפי מגזר מממן

4.ההוצאה הלאומית לחינוך

5.תרשים 1 - ההוצאה הלאומית לחינוך במחירי 2015, מיליארדי ש''ח

6.תרשים 2 - ההוצאה הלאומית השוטפת לחינוך של הממשלה, הרשויות המקומיות ומלכ"רים, לפי סוג הוצאה, 2019

7.תרשים 3 - מימון ההוצאה השוטפת לחינוך לפי דרג חינוך, 2017

8.תרשים 4 -הוצאה שוטפת לחינוך, לפי דרג חינוך, 2017

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©