אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2019
לוחות
1.הוצאה לאומית לבריאות-אחוזים

2.תרשים 1 - ההוצאה הלאומית לבריאות לפי מגזר מממן, 2019

3.תרשים 2- שיעור המימון הפרטי לעומת שיעור המימון הציבורי מהתמ"ג, 2019-2004

4.תרשים 3 - ההוצאה הלאומית לבריאות לפי מגזר מבצע, 2019

5.תרשים 4 - ההוצאה הלאומית השוטפת לבריאות לפי סוג שירות, 2018

6.תרשים 5 - ההוצאה הלאומית השוטפת לנפש וכאחוז מהתמ"ג  השוואה בין-לאומית, בשנת 2019

7.תרשים 6 - ההוצאה הלאומית השוטפת לבריאות כאחוז מהתמ"ג, השוואה בין-לאומית

8.תרשים 7 - מימון ציבורי כאחוז מההוצאה השוטפת לבריאות, השוואה בין-לאומית, 2019

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©