אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
חשבונות לאומיים: אומדן שני לרבעון השני של שנת 2020
לוחות
1.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי והשימושים במקורות, במחירי שוק

2.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי והשימושים במקורות, במחירי שוק

3.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי ושימושים במקורות, במחירי שוק

4.הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג

5.השקעה גולמית מקומית

6.הוצאה לצריכה ציבורית

7.נתוני תרשים 1

8.נתוני תרשים 2

9.נתוני תרשים 3

10.נתוני תרשים 4

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©