אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
חשבונות לאומיים: אומדן שלישי לרבעון השני של שנת 2020
לוחות
1.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי והשימושים במקורות, במחירי שוק

2.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי והשימושים במקורות, במחירי שוק

3.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי ושימושים במקורות, במחירי שוק

4.הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג

5.השקעה גולמית מקומית

6.הוצאה לצריכה ציבורית

7.תוצר מקומי גולמי במחירי בסיס

8.תרשים 1

9.תרשים 2

10.תרשים 3

11.תרשים 4

12.תרשים 5

13.תרשים 6

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©