אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
השקעות ישירות של ישראל בחו"ל ושל חו"ל בישראל, לפי ענפי כלכלה ולפי מדינות 2018-2016
לוחות
1.יתרות השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל, לפי ענפי כלכלה

2.יתרות השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל, לפי מדינות

3.יתרות השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל, לפי עוצמה טכנולוגית

4.יתרות השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל, לפי מדינות וענפי כלכלה

5.תנועות השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל, לפי ענפי כלכלה

6.תנועות השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל, לפי מדינות

7.תנועות השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל, לפי עוצמה טכנולוגית

8.יתרות השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו''ל, לפי ענפי כלכלה

9.יתרות השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו''ל, לפי מדינות

10.יתרות השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו''ל, לפי עוצמה טכנולוגית

11.יתרות השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו''ל, לפי מדינות וענפי כלכלה

12.תנועות השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו''ל, לפי ענפי כלכלה

13.תנועות השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו''ל, לפי מדינות

14.תנועות השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו''ל, לפי עוצמה טכנולוגית

15.תרשים 1 - יתרות ההשקעות הישירות בשנים 2016-2014

16.תרשים 2 - יתרות השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל (IN), לפי ענפי כלכלה עיקריים

17.תרשים 3 - יתרות השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל (IN), לפי מדינות עיקריות

18.תרשים 4 - יתרות השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל (IN), לפי יבשות עיקריות

19.תרשים 5 - יתרות השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו''ל (OUT), לפי ענפי כלכלה עיקריים

20.תרשים 6 - יתרות השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו''ל (OUT), לפי מדינות עיקריות

21.תרשים 7 - יתרות השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו''ל (OUT), לפי יבשות עיקריות

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©