אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
פדיון, משרות שכיר, תמורה לעבודת שכירים ויצוא סחורות לפי ענפים בחברות רב-לאומיות זרות (חברות IN) בשנת 2017
לוחות
1.פידיון בחברות ישראליות בשליטת תושבי חו''ל , לפי ענפי כלכלה

2.תמורה לעבודת שכירים בחברות ישראליות בשליטת תושבי חו''ל , לפי ענפי כלכלה

3.יצוא סחורות בחברות ישראליות בשליטת תושבי חו''ל ,לפי ענפי כלכלה

4.מספר משרות שכיר בחברות ישראליות בשליטת תושבי חו''ל ,לפי ענפי כלכלה

5.מספר חברות ישראליות תחת שליטה זרה , לפי ענפי כלכלה

6.חברות ישראליות בשליטת תושבי חו''ל, לפי גודל חברה ומשתנים נבחרים

7.מספר חברות ישראליות בשליטת תושבי חו''ל לפי גודל חברה

8.התפלגות לפי גודל חברה* וענף כלכלי בחברות ישראליות בשליטת תושבי חו''ל

9.תרשים 1 - תמורה לעבודת שכירים לפי ענף, במיליארדי ש''ח

10.תרשים 2 - משרות שכיר לפי ענף

11.תרשים 3 - פדיון של חברות ישראליות בשליטה זרה (חברות IN) לפי ענפי כלכלה, מיליארדי ש''ח

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©