אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון הראשון של שנת 2020
לוחות
1.לוח 1 - מאזן התשלומים - סיכום (מיליוני דולרים)

2.לוח 2.א- החשבון השוטף (נתונים מנוכי עונתיות)

3.לוח 2.ב- החשבון השוטף (נתונים מקוריים)

4.לוח 3 - סחר סחורות (מיליוני דולרים)

5.לוח 4 - סחר שירותים (מיליוני דולרים)

6.לוח 5 - הכנסות ראשוניות (מיליוני דולרים)

7.לוח 6 הכנסות משניות (העברות שוטפות) והעברות הון (מיליוני דולרים)

8.לוח 7 - החשבון הפיננסי (מיליוני דולרים)

9.לוח 8 - הנכסים וההתחייבויות של המשק בחו''ל (מיליוני דולרים)

10.לוח 9 - התפלגות יצוא ויבוא שירותים עסקיים אחרים, לפי ענפי כלכלה (מיליוני דולרים)

11.לוח 10 - התאמות נתוני סחר חוץ להגדרות מאזן התשלומים (מיליוני דולרים)

12.לוח 11 - החשבון הפיננסי לפי סוגי השקעה ומגזרים מוסדיים (מיליוני דולרים)

13.לוח 12 - מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק עם חו''ל לפי סוגי השקעה ומגזרים מוסדיים (מיליוני דולרים)

14.לוח 13

15.לוח 14

16.לוח 15

17.לוח 16

18.לוח 17

19.לוח 18

20.לוח 19

21.לוח 20

22.נתוני תרשים 1

23.נתוני תרשים 2

24.נתוני תרשים 3

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©