אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
יצוא שירותים - אפריל 2020
לוחות
1.יצוא שירותים (נתונים מנוכי עונתיות ונתונים מקוריים)

2.יצוא שירותים (נתונים מקוריים)

3.תרשים 1 - יצוא שירותים (לא כולל יצוא שירותים מחברות הזנק)

4.תרשים 2 - יצוא שירותים עסקיים אחרים (לא כולל חברות הזנק)

5.תרשים 3- יצוא שירותים בענפי היי טק (לא כולל חברות הזנק)

6.תרשים 4 - יצוא שירותי תיירות

7.תרשים 5 - יצוא שירותי תחבורה - דמי נסיעה

8.תרשים 6 - יצוא שירותי תחבורה אחרים  סה"כ

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©