אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מסחר בין-לאומי בשירותים אחרים לפי סוגי שירות, ענפי כלכלה ומדינות 2013-2016
לוחות
1.יצוא שירותים אחרים, לפי סוג שירות וחברות קשורות

2.יבוא שירותים אחרים, לפי סוג שירות וחברות קשורות

3.התפלגות יצוא שירותים אחרים, לפי ענפי כלכלה

4.התפלגות יבוא שירותים אחרים, לפי ענפי כלכלה וחברות קשורות

5.יצוא שירותים אחרים, לפי ענף כלכלי וסוג שירות, 2016-2013

6.יבוא שירותים אחרים, לפי ענף כלכלי וסוג שירות, 2016-2013

7.יצוא שירותים אחרים, לפי מדינה 2013-2016

8.יבוא שירותים אחרים, לפי מדינה 2013-2016

9.יצוא שירותים אחרים, לפי מדינה וסוג שירות, 2016-2013

10.יבוא שירותים אחרים, לפי מדינה וסוג שירות, 2016-2013

11.יצוא שירותים אחרים, לפי מדינה וענף, 2016-2013

12.יבוא שירותים אחרים, לפי מדינה וענף, 2016-2013

13.תרשים 1 - יצוא שירותים אחרים 2016-2013

14.תרשים 2 - יבוא שירותים אחרים 2016-2013

15.תרשים 3 - יצוא שירותים אחרים לפי סוג שירות 2016

16.תרשים 4 - יבוא שירותים אחרים לפי סוג שירות 2016

17.תרשים 5 - יצוא שירותים אחרים לפי ענף 2013-2016

18.תרשים 6 - יבוא שירותים אחרים לפי ענף 2013-2016

19.תרשים 7- יצוא שירותים אחרים לפי יבשות ומדינות עיקריות 2016

20.תרשים 8- יבוא שירותים אחרים לפי יבשות ומדינות עיקריות 2016

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©