אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מדדי מחירי תשומות - דצמבר 2019 וסיכום שנת 2019
לוחות
1.מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים - תרומה ואחוז שינוי

2.מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים - תרומה ואחוז שינוי

3.מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים, לפי פרקי עבודה - תרומה ואחוז שינוי

4.מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור - תרומה ואחוז שינוי

5.מדד מחירי תשומה בחקלאות - תרומה ואחוז שינוי

6.מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה - תרומה ואחוז שינוי

7.מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות - תרומה ואחוז שינוי

8.מדד מחירי תשומה לאוטובוסים זעירים - תרומה ואחוז שינוי

9.חומרים ושירותים במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים לפי קבוצות ולפי שיעורי השינוי במחירים בשנת 2019

10.חומרים ושירותים במדד מחירי סלילה וגישור לפי קבוצות ולפי שיעורי השינוי במחירים בשנת 2019

11.חומרים ושירותים במדד מחירי תשומה בחקלאות לפי קבוצות ולפי שיעורי השינוי במחירים בשנת 2019

12.חומרים ושירותים במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה לפי קבוצות ולפי שיעורי השינוי במחירים בשנת 2019

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©