אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
שינוי במחירי שוק הדירות - ינואר 2020
לוחות
1.מדד מחירי דירות

2.מדד מחירי דירות לפי מחוזות

3.מדד מחירי דירות חדשות

4.מחירים ממוצעים של דירות (אלפי ש"ח),לפי מחוזות מגורים וקבוצות גודל הדירה (חדרים)

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©