אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מדד מחירי יצרן-מאי 2020
לוחות
1.מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים - תרומה ואחוז שינוי

2.המדד, לפי עצמת הטכנולוגיה - תרומה ואחוז שינוי

3.מדדי מחירים רבעוניים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא לפי ענף ראשי מקובץ במתכונת ''הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011''

4.מדדי מחירים רבעוניים לענפי השירותים במתכונת ''הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011''

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©