אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מדדי המחירים לצרכן - מאי 2020
לוחות
1.מדד המחירים לצרכן, לפי קבוצות צריכה ראשיות - תרומה ואחוז שינוי

2.מדד מחירים לצרכן - נתונים מקוריים , מנוכי עונתיות ומגמה

3.מדד המחירים לצרכן, ל''סלי'' חמישונים,לפי הכנסה פנויה לנפש סטנדרטית במשק בית - תרומה ואחוז שינוי

4.קבוצות מוצרים ושירותים עיקריים במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות וקבוצות אחוזי שינוי

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©