אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
ממצאי פרויקט ההשוואה הבינלאומית על שווי כוח הקנייה (PPP) - לסבב 2017
לוחות
1.שווי כוח הקנייה וההשוואה הבינלאומית של התמ''ג לנפש - 2017

2.שווי כוח הקנייה וההשוואה הבינלאומית של הצריכה האינדבידואלית למעשה לנפש - 2017

3.תרשים 1 - התוצר המקומי הגולמי לנפש -2017

4.תרשים 2 - הצריכה האינדבידואלית למעשה לנפש -2017

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©