אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה
לוחות
1.משפחות, לפי סוג משפחה וקבוצת אוכלוסייה, 2018

2.ילדים עד גיל 17 לפי סוג משפחה, במדינות OECD

3.אחוז הגברים והנשים החיים במגורי יחד מתוך כלל החיים עם בן/בת זוג, לפי מין וגיל, 2018

4.משפחות, לפי אורח חיים מבחינה דתית, סוג משפחה וקבוצת אוכלוסייה, 2018

5.גודל משפחה ממוצע, לפי אורח חיים מבחינה דתית וקבוצת אוכלוסייה, 2018

6.התפלגות ההוצאה החודשית לחינוך בקרב משקי בית עם ילדים, 2018

7.שיעור משקי בית עם ילדים לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, לפי מספר ילדים, 2018

8.מבוגרים תושבי ישראל העומדים לדין במשפטים פליליים לפי מין ולפי מצב משפחתי, שנת פסק דין 2017

9.מבוגרים תושבי ישראל העומדים לדין במשפטים פליליים לפי קבוצת אוכלוסייה ולפי מצב משפחתי, שנת פסק דין 2017

10.מבוגרים תושבי ישראל המורשעים בדין במשפטים פליליים לפי מצב משפחתי ולפי סוג העבירה החמורה ביותר, שנת פסק דין 2017

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©