אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
לקט נתונים לרגל יום האישה הבין-לאומי 2020
לוחות
1.אוכלוסיית הנשים לפי קבוצת גיל, סוף 2018

2.אחוז הנשים הנשואות לפי קבוצת אוכלוסייה וקבוצות גיל נבחרות, סוף 2017

3.אחוז הנשים הרווקות לפי קבוצות אוכלוסייה וקבוצות גיל נבחרות, סוף 2017

4.אחוז הנשים הגרושות לעומת אחוז הגברים הגרושים, סוף 2017

5.הגיל הממוצע של כלות בנישואין ראשונים לפי דת, 2017

6.הגיל הממוצע של כלות בזמן הגירושין לפי דת, 2017

7.שיעור פריון כולל במדינות החברות ב-OECD, 2017

8.אימהות העומדות בראש משפחה חד-הורית עם ילדים עד גיל 17, לפי מצב משפחתי, 2019

9.נשים וגברים בני 15 ומעלה המתגוררים בגפם לפי גיל, 2019

10.תוחלת חיים* ושנות חיים בריאים, בלידה ובגיל 65, לפי מין, 2018

11.בני 20 ומעלה עם מוגבלות תפקודית חמורה, לפי מין וגיל, 2018

12.בני 20 ומעלה המרגישים לחץ, בדידות ומצוקה, לפי מין, 2018

13.אימהות בנות 44-20 שהיו מועסקות בעבר או מועסקות כיום, לפי שינויים בתעסוקה בעקבות לידת ילד ולפי קבוצת אוכלוסייה, 2018, אחוזים

14.מועסקים בני 20 ומעלה עם ילדים עד גיל 17 במשק הבית שאינם מרוצים מהאיזון בין העבודה להיבטים אחרים בחייהם, לפי מספר שעות עבודה בשבוע ולפי מין, 2018

15.ספורטאים פעילים, לפי גיל ומין, 2018

16.נשירת תלמידות מכיתות ז-יב מבתי הספר שבפיקוח משרד החינוך, לפי מגזר חינוך, תשס"ו (2005/2006)-תשע"ח (2017/18)

17.שיעור השכירים בעשירונים של פרטים לפי הכנסה חודשית ברוטו מעבודה שכירה ולפי מין, 2018

18.הכנסה ברוטו מעבודה שכירה לפי משלח יד אקדמי (סדר 2) ומין, ש"ח, 2018

19.פערי שכר בין גברים ונשים לפי מעמד בעבודה 2018-2008

20.התפלגות משקי בית של זוגות נשואים שבהם מפרנס אחד לפי מין ומאפיינים נוספים, 2018

21.שיעור הנשים המורשות לנהוג מסך המורשים לנהוג באותה קבוצת אוכלוסייה 2019-2009

22.תושבי ישראל העומדים לדין במשפטים פליליים לפי גיל אחריות פלילית ולפי מין, שנת פסק דין 2017

23.אחוז המורשעים בדין בקרב תושבי ישראל העומדים לדין במשפטים פליליים לפי גיל אחריות פלילית ולפי מין, שנת פסק דין 2017

24.אחוז הנשים בקרב תושבי ישראל המורשעים בדין במשפטים פליליים לפי סוג העבירה החמורה ביותר, שנת פסק דין 2017

25.בני 20 ומעלה שנפגעו מעבריינות, לפי מין וסוג עבירה, 2018

26.בני 20 ומעלה החשים ביטחון ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשיכה, לפי מין, 2018

27.בני 20 ומעלה החוששים להיפגע מאלימות באזור המגורים, לפי מין וגיל, 2018

28.בני 20 ומעלה החשים ביטחון אישי באזור המגורים, לפי מין וגיל, 2018

29.תדירות ההיפגעות מהתנהגות אלימה בכביש, לפי מין, 2018

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©