אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
לקט נתונים לרגל יום ירושלים (נתוני 2019-2017)
לוחות
1.אוכלוסיית ירושלים, 2019-1948

2.פירמידת גילים - כלל ישראל

3.פירמידת גילים - ירושלים

4.הגיל החציוני של חתנים וכלות תושבי ירושלים שנישאו לראשונה בהשוואה לכלל האוכלוסייה לפי דת, 2017

5.ממוצע נפשות למשק בית, בערים הגדולות בישראל (עם 200,000 תושבים ויותר), 2019

6.אחוז משקי בית עם נפש אחת ושבע נפשות ויותר, בערים הגדולות בישראל (עם 200,000 תושבים ויותר), 2019

7.הכנסה כספית נטו והוצאה כספית למשק בית בשמונה הערים הגדולות, 2018

8.תלמידים בבתי הספר היסודיים בחינוך העברי בירושלים, לפי פיקוח, תשס"א-תשע"ט (2018/19-2000/01)

9.נשירת תלמידי כיתות ז-יב בירושלים לפי חינוך (עברי/ערבי) ומין במהלך שנה"ל תשע"ח (2017/18) ובמעבר לתשע"ט (2018/19)

10.נשירת תלמידים בחינוך העברי בירושלים לפי פיקוח ודרגת כיתה במהלך שנה"ל תשע"ח (2017/18) ובמעבר לתשע"ט (2018/19)

11.רשומים בעלי נזקקות מוגדרת במחלקות לשירותים חברתיים, השוואה בין רשומים תושבי ירושלים לכלל הרשומים, לפי סוג נזקקות, 2018

12.נפגעים ותאונות דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד מורחב שאירעו בירושלים, 2019-2009

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©