אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
"ארץ זבת חלב ודבש": החלב והדבש בישראל - לרגל חג השבועות
לוחות
1.תפוקת חלב בקר, 2019-2000

2.- מספר חולבות וייצור ממוצע לרפת, 2019-2001

3.תנובת החלב לפרה חולבת - השוואה בין-לאומית, 2018

4.אנגלית

5.אנגלית

6.אנגלית

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©