אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
האוכלוסייה המוסלמית בישראל - נתונים לרגל חג הקורבן
לוחות
1.תרשים 1 - האוכלוסייה לפי גיל ומין, 2019

2.תרשים 2 - גיל ממוצע בנישואין ראשונים לפי דת ומין, 2018

3.תרשים 3 - שיעור פריון כולל במדינות מוסלמיות נבחרות בצפון אפריקה ובמערב אסיה, 2019

4.תרשים 4 - בעלות על מוצרי בידור ותקשורת, בקרב משקי בית יהודיים ומוסלמיים, 2018

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©