אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
לקט נתונים לרגל ט"ו באב, תש"ף - 2020
לוחות
1.אחוז רווקים / רווקות בקרב הגילים 29-25 ביישובים שמנו יותר מ-10,000 תושבים בסוף 2018

2.אחוז רווקים / רווקות בקרב הגילים 49-45 ביישובים שמנו יותר מ-10,000 תושבים בסוף 2018

3.תרשים 1 - שיעור נישואין גולמי בישראל לפי דת, 2018-1958

4.תרשים 2 - שיעור נישואין גולמי ואחוז הגרים במגורי יחד מכלל הזוגות היהודים, 2018-2005

5.תרשים 3 - פער הגילים בין החתן לכלה בנישואין ראשונים לפי דת, 2018

6.תרשים 4 - נישאים לראשונה, לפי גיל חתנים יהודים

7.תרשים 5 - נישאות לראשונה, לפי גיל כלות יהודיות

8.תרשים 6 - זוגות שנישאו בחו"ל ושדיווחו למרשם התושבים בשנת 2018 על נישואיהם לפי ארץ נישואין

9.לוח תרשים 7. אחוז היהודים הרווקים בני 20 ומעלה, לפי מידת דתיות, אחוזים, 2019

10.לוח תרשים 8. שביעות רצון מהחיים של בני 20 ומעלה, לפי גיל ומצב משפחתי, אחוזים, 2019

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©