אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2020
לוחות
1.תרשים 1 - אחוז הילדים לפי קבוצת אוכלוסייה, בשנים נבחרות

2.תרשים 2 - אחוז הילדים בני 17-0 באוכלוסייה החרדית מכלל הילדים היהודים, 2019

3.תרשים 3 - ילדים במשפחות, לפי סוג משפחה וילדים במשפחות חד-הוריות, לפי מצב משפחתי של ההורה, 2019

4.תרשים 4 - אחוז נשירת תלמידים מכיתות ז-יב לפי שנת לימוד ומגזר בית הספר

5.תרשים 5 - בני נוער הלומדים לתואר ראשון, לפי סוג מוסד, תשע-תשף (2019/20-2009/10), מספרים מוחלטים

6.תרשים 6 - בני הנוער הלומדים לתואר ראשון, לפי גיל, תשע-תשף (2019/20-2009/10), מספרים מוחלטים

7.תרשים 7 - בני נוער הלומדים לתואר ראשון לפי תחום לימוד, תשע-תשף (2019/20-2009/10), מספרים מוחלטים

8.תרשים 8 - ספורטאים פעילים בני 18-7, אחוז מתוך אומדן האוכלוסייה בכל גיל, תשע''ט (2018/19)

9.תרשים 9  ילדים בני 17-0 בעלי נזקקות מוגדרת, לפי סוג נזקקות, 2019

10.תרשים 10 - מורשעים בדין בקרב תושבי ישראל שעמדו לדין במשפטים פליליים, לפי גיל אחריות פלילית (מבוגרים וקטינים)  שנות פסק דין 2018-2010

11.תרשים 11 - קטינים תושבי ישראל העומדים לדין במשפטים פליליים לפי הכרעת דין ולפי קבוצת עבירה  שנת פסק דין 2018

12.תרשים 12 - שיעור משקי בית בעשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, לפי מספר ילדים במשק הבית, 2018

13.תרשים 13 - התפלגות ההוצאה החודשית לחינוך בקרב משקי בית עם ילדים, 2018

14.תרשים 14 - הוצאה חודשית ממוצעת של משקי בית עם ילדים על סעיפי חינוך נבחרים, לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, 2018

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©