אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
הדיור בישראל - ממצאים מסקר הוצאות משק הבית, 2018
לוחות
1.בעלות של משקי בית על דירה לפי מספר דירות בבעלות

2.אחוז הגרים בדירות שבבעלותם לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית בשנים נבחרות

3.אחוז הגרים בדירות בבעלות במדינות האיחוד האירופי ובישראל

4.אחוז משלמי משכנתה וההחזר החודשי הממוצע לפירעון משכנתה, לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית במשקי בית הגרים בדירות שבבעלותם

5.ממוצע שווי דירה לפי יתרת משכנתה או הלוואה לדיור והערך הנקי של הדירה למשק בית, לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, גרים בדירות בבעלות

6.שווי דירות בבעלות לפי הערכה עצמית, לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, בשנים נבחרות, במחירים קבועים

7.שווי דירות בבעלות לפי הערכה עצמית בסקר הוצאות משק הבית ולפי מדד מחירי הדירות, 2018-2003, במחירים קבועים לשנת 2018

8.ממוצע ההון העצמי מדיור, לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית,

9.משקי בית הגרים בדירות בבעלות ובשכירות וערך דירה בבעלות, לפי מידת פריפריאליות

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©