אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מעורבות הורים והצלחה בלימודים - ממצאים מתוך סקר ארוך טווח2017-2012
לוחות
1.תרשים 1 - אחוז הילדים שקיבלו שיעורים פרטיים, לפי מקצוע ולפי השכלת ההורים, 2017

2.תרשים 2 - אחוז הילדים שקיבלו עזרה בהכנת שיעורי בית לפי הכנסה חודשית ממוצעת (ברוטו) לנפש סטנדרטית במשק הבית, 2017

3.תרשים 3 - אחוז הילדים שקיבלו עזרה בהכנת שיעורי בית לפי השכלת ההורים ודרג חינוך, 2017

4.תרשים 4 - אחוז הילדים שקיבלו עזרה בהכנת שיעורי בית לפי רמת ההשכלה של ההורים (התעודה הגבוהה ביותר), 2017

5.תרשים 5 - אחוז הילדים שקיבלו עזרה בהכנת שיעורי בית, לפי שנה ודרג חינוך

6.תרשים 6 - ילדים שמצופה מהם להגיע לתואר אקדמי, לפי סוג התואר

7.תרשים 7 - אחוז הילדים המשוחחים עם אימם בנושאים חברתיים הקשורים לבית הספר, לפי תדירות ולפי חלקיות משרת האם, 2017

8.תרשים 8 - אחוז הילדים המשוחחים עם אביהם בנושאים חברתיים הקשורים לבית הספר, לפי תדירות ולפי חלקיות משרת האב, 2017

9.תרשים 9 - הפרשים בציונים במבחן המיצ"ב במתמטיקה בכיתה ה, לפי מאפיינים נבחרים, 2017

10.תרשים 10 - הפרשים בציונים במבחן המיצ"ב במדעים בכיתה ה, לפי מאפיינים נבחרים, 2017

11.תרשים 11 - הפרשים בציונים במבחן המיצ"ב באנגלית בכיתה ה, לפי מאפיינים נבחרים, 2017

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©