אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
משקי בית עם שני ילדים או יותר מתחת לגיל שש: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2018
לוחות
1.הוצאה כספית והכנסה כספית נטו של משקי בית עם ילדים קטנים, לפי מאפיינים שונים, 2018

2.שיעור העוני במשקי בית עם ילדים קטנים וביתר משקי הבית, לפי מאפיינים שונים, 2018

3.התפלגות ההוצאה החודשית לחינוך בקרב משקי בית עם ילדים קטנים, 2018

4.שלוש ההוצאות הגבוהות ביותר מתוך סעיף החינוך בקרב משקי בית עם ילדים קטנים, 2018

5.בעלות על דירה ומכונית בכלל משקי הבית עם ילדים ובמשקי בית עם ילדים קטנים, 2018

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©