אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
שערי מטבעות החוץ בסוף שנת 2019
לוחות
1.שערי חליפין יציגים של מטבעות חוץ נבחרים בש''ח - סוף תקופה וממוצע לתקופה

2.שערי חליפין של ש''ח במטבעות נבחרים - סוף תקופה וממוצע לתקופה

3.שערי חליפין של דולר ארה''ב ביחס למטבעות נבחרים -סוף תקופה וממוצע לתקופה

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©