אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
נפגעי עבירה מקוונת - לקט נתונים לרגל היום הבין-לאומי נגד בריונות והשבוע הלאומי לגלישה בטוחה, מתוך סקר ביטחון אישי 2018
לוחות
1.אחוז נפגעי עבירה מקוונת בקרב בני 20 ומעלה, לפי גיל, 2018

2.אחוז נפגעי עבירה מקוונת בקרב בני 20 ומעלה, לפי מין וקבוצת גיל, 2018

3.אחוז נפגעי עבירה מקוונת בקרב בני 20 ומעלה, לפי סוג עבירה, 2018

4.נפגעי עבירה מקוונת בני 20 ומעלה שלא דיווחו למשטרה, לפי סיבת אי-הדיווח, 2018

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©