אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
יום המשפחה: נתונים מתוך הסקר החברתי 2018
לוחות
1.תרשים 1. אחוז בני 20 ומעלה 'המרוצים מאוד' מחייהם, לפי מצב משפחתי ולפי גיל, 2018

2.תרשים 2. עמדות של בני 20 ומעלה לגבי הגיל הרצוי להקמת משפחה, אחוזים, 2009 ו-2018

3.תרשים 3. אחוז היהודים בני 40 ומעלה 'המרוצים מאוד' מחייהם לפי מספר ילדים, ממוצע 2018-2016

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©