אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה - סיכום ביניים
לוחות
1.תרשים 1 - עולים לישראל מתחילת 2019 עד מאי 2020

2.תרשים 2 - יציאות של ישראלים לחו''ל בחודשים ינואר-יוני, 2020 לעומת 2019

3.תרשים 3 - כניסות של מבקרים בחודשים ינואר-יוני, 2020 לעומת 2019

4.תרשים 4 - לינות במלונות תיירות בחודשים ינואר-מאי, 2020 לעומת 2019

5.תרשים 5 - חוסן אזרחי בתקופת משבר הקורונה (26.4.2020 עד 1.5.2020), אחוזים

6.תרשים 6 - חוסן אזרחי בתקופת משבר הקורונה (11.5.2020 עד 14.5.2020), אחוזים

7.תרשים 7 - פטירות של תושבי ישראל בחודשים ינואר-מאי, 2020-2018

8.תרשים 8 - פטירות של תושבי ישראל בני 70 ומעלה, בחודשים ינואר-מאי, 2020-2018

9.תרשים 9 - תאונות דרכים עם נפגעים בחודשים מרץ-מאי, 2020 לעומת 2019

10.תרשים 10 - נפגעים בתאונות דרכים בחודשים מרץ-מאי, 2020 לעומת 2019

11.תרשים 11 - נפגעים בתאונות דרכים במהלך חג הפסח, 2020 לעומת 2019

12.תרשים 12 - רישום ראשוני של כלי רכב מנועיים

13.תרשים 13 - מצב התעסוקה בגלים 6-2 של סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה

14.תרשים 14 - סך המשרות הפנויות

15.תרשים 15 - הערכת המצב הכלכלי נכון להיום בכלל הענפים (מאזן נטו של תגובות)

16.תרשים 16 - מדדי פדיון של רשתות שיווק ורשתות מזון במחירים קבועים

17.תרשים 17 - מדדי רכישות בכרטיסי אשראי במחירים קבועים (נתונים מנוכי עונתיות)

18.תרשים 18 - מדד אמון הצרכנים החדש והמאזנים המרכיבים אותו, ינואר 2019 עד יוני 2020

19.תרשים 19 - מספר עסקאות שבועי (דירות חדשות ודירות יד שנייה)

20.תרשים 20 - תוצר מקומי גולמי-מנוכי עונתיות - שינוי כמותי לעומת רבעון קודם בחישוב שנתי

21.תרשים 21 - תמ''ג עסקי, במחירי בסיס רבעון ראשון 2020, שינוי כמותי בחישוב שנתי, מנוכה עונתיות

22.תרשים 22 - מאזן סחר חוץ (סחורות), נטו

23.אנגלית בלבד

24.אנגלית בלבד

25.אנגלית בלבד

26.אנגלית בלבד

27.אנגלית בלבד

28.אנגלית בלבד

29.אנגלית בלבד

30.אנגלית בלבד

31.אנגלית בלבד

32.אנגלית בלבד

33.אנגלית בלבד

34.אנגלית בלבד

35.אנגלית בלבד

36.אנגלית בלבד

37.אנגלית בלבד

38.אנגלית בלבד

39.אנגלית בלבד

40.אנגלית בלבד

41.אנגלית בלבד

42.אנגלית בלבד

43.אנגלית בלבד

44.אנגלית בלבד

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©