אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה, בקרב בני 21 ומעלה: ממצאים מהגל השלישי של הסקר שנערך באמצע יולי בצל המשבר
לוחות
1.תרשים 1  מצב הבריאות והמצב הנפשי של בני 21 ומעלה בתקופת המשבר, אחוזים

2.תרשים 2  אחוז בני 21 ומעלה שחוו מצבים רגשיים שליליים בתקופת המשבר

3.תרשים 3  אחוז בני 21 ומעלה החוששים מתרחישים שונים בעקבות המשבר ב-3 גלי הסקר

4.תרשים 4  אחוז בני 21 ומעלה הממלאים במידה רבה אחר ההנחיות, ב-3 גלי הסקר

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©