אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2019: נסיעות של ישראלים לחו"ל
לוחות
1.תרשים 1. נסיעות לחו"ל של בני 20 ומעלה בשנה האחרונה, אחוזים, 2019

2.תרשים 2. בני 20 ומעלה שנסעו לחו"ל בשנה האחרונה, לפי משך שהייה, אחוזים, 2019

3.תרשים 3. נסיעות לחו"ל של מועסקים בני 20 ומעלה בשנה האחרונה, לפי הכנסה חודשית ברוטו מעבודה בש"ח, אחוזים, 2019

4.תרשים 4. נסיעות לחו"ל של מועסקים בני 20 ומעלה, לפי משלח יד, אחוזים, 2019

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©