אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה - סיכום ביניים (חלק 2) מרץ-אוגוסט 2020
לוחות
1.תרשים 1 - עולים לישראל מתחילת 2019 עד יולי 2020

2.תרשים 2 - יציאות של ישראלים לחו"ל בחודשים ינואר-אוגוסט, 2020 לעומת 2019

3.תרשים 3 - כניסות של מבקרים בחודשים ינואר-אוגוסט, 2020 לעומת 2019

4.תרשים 4 - לינות במלונות תיירות בחודשים ינואר-יולי, 2020 לעומת 2019

5.תרשים 5 - שיעור תמותה לפי חודש, ינואר-יולי 2020-2017

6.תרשים 6 - פטירות, סך הכל ומ-COVID-19, לפי שבוע

7.תרשים 7 - תאונות דרכים עם נפגעים בחודשים מרץ-יולי, 2020 לעומת 2019

8.תרשים 8 - נפגעים בתאונות דרכים בחודשים מרץ-יולי, 2020 לעומת 2019

9.תרשים 9 - נפגעים בתאונות דרכים במהלך חג הפסח, 2020 לעומת 2019

10.תרשים 10 - רישום ראשוני של כלי רכב מנועיים

11.תרשים 11 - אחוז בני 20 ומעלה החשים ביטחון אישי באופן כללי באזור המגורים בחודשים מרץ-אפריל, 2020 לעומת 2019

12.תרשים 12 - אחוז בני 20 ומעלה החשים ביטחון ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה בחודשים מרץ-אפריל, 2020 לעומת 2019

13.תרשים 13 - אחוז בני 20 ומעלה שאינם חוששים להיפגע מעבירה מקוונת כתוצאה משימוש באינטרנט בחודשים מרץ-אפריל, 2020 לעומת 2019

14.תרשים 14 - אחוז הנעדרים זמנית מעבודה בשל הקורונה מהמשתתפים בכוח העבודה לפי מין  דו-שבועי

15.תרשים 15 - סך המשרות הפנויות

16.תרשים 16 - משרות שכיר של עובדים ישראלים לפי ענף כלכלי - יוני 2020 לעומת יוני 2019, אלפים

17.תרשים 17 - מצב התעסוקה בגלים 8-2 של סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה

18.תרשים 18 - התפלגות העסקים שקיבלו סיוע ממשלתי בעקבות משבר הקורונה, לפי ענף וכלכלי וסוג סיוע

19.תרשים 19 - הערכת המצב הכלכלי נכון להיום בכלל הענפים (מאזן נטו של תגובות)

20.תרשים 20 - מדדי פדיון של רשתות שיווק ורשתות מזון במחירים קבועים, נתונים מנוכי עונתיות

21.תרשים 21 - מדדי ערך הרכישות בכרטיסי אשראי במחירים קבועים, נתונים מנוכי עונתיות

22.תרשים 22 - כמות מבוקשת של דירות חדשות, ינואר 2018-יולי 2020

23.תרשים 23 - דירות חדשות שנמכרו, ינואר 2018-יולי 2020

24.תרשים 24 - דירות שהוחל בבנייתן, ינואר 2018- יוני 2020 (לפי רבעון)

25.תרשים 25 - דירות שהסתיימה בנייתן, ינואר 2018- יוני 2020 (לפי רבעון)

26.תרשים 26 מספר עסקאות שבועי  דירות חדשות ודירות יד שנייה

27.תרשים 27 - מדד אמון הצרכנים והמאזנים המרכיבים אותו, ינואר 2019 עד אוגוסט 2020

28.תרשים 28 - אחוז שינוי חודשי במדד המחירים לצרכן ,ינואר-אוגוסט 2020

29.תרשים 29 - תוצר מקומי גולמי ותוצר עסקי - מנוכי עונתיות שינוי כמותי לעומת רבעון קודם בחישוב שנתי

30.תרשים 30 - שימושים במקורות - שינוי כמותי בחישוב שנתי, מנוכה עונתיות

31.תרשים 31 - מאזן סחר חוץ (סחורות), נטו - נתונים מקוריים במחירים שוטפים

32.תרשים 32 - יצוא שירותים - סך הכל (לא כולל חברות הזנק)

33.תרשים 33 - שיווק גידולים חקלאיים נבחרים בחודשים מרץ-מאי* 2018, 2019 ו-2020

34.תרשים 34 - תוצר מקומי גולמי - נתונים מנוכי עונתיות

35.תרשים 35 - תוצר מקומי גולמי רבעון שני 2020

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©