אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה, בקרב בני 21 ומעלה: ממצאים מהגל הרביעי של הסקר שנערך בנובמבר בצל המשבר
לוחות
1.תרשים 1  מצב הבריאות והמצב הנפשי של בני 21 ומעלה, נובמבר 2020, אחוזים

2.תרשים 2  אחוז בני 21 ומעלה שחוו מצבים רגשיים שליליים בתקופת המשבר

3.תרשים 3  אחוז בני 21 ומעלה החוששים מתרחישים שונים בעקבות המשבר ב-4 גלי הסקר

4.תרשים 4  אחוז בני 21 ומעלה הממלאים במידה רבה אחר ההנחיות, ב-4 גלי הסקר

5.תרשים 5  בני 21 ומעלה לפי אמון במוסדות המדינה ובמערכת הבריאות, בהתמודדותם עם משבר הקורונה, אחוזים

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©