אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים יולי-ספטמבר 2019 על פי ניתוח משולב של נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות
לוחות
1.מועסקים, משרות פנויות והיחס בין היצע לביקוש, לפי משלח יד (סיווג 2011)

2.מועסקים, משרות פנויות והיחס בין היצע לביקוש לפי הגדרה מותאמת , לפי משלח יד (סיווג 2011) בקבוצות נבחרות

3.משרות פנויות, מועסקים, רכיבי היצע עבודה והיחס בין היצע לביקוש, לפי הגדרה מותאמת , לפי משלחי יד (סיווג 2011)

4.נתוני תרשים 1

5.נתוני תרשים 2

6.נתוני תרשים 3

7.נתוני תרשים 4

8.נתוני תרשים 5

9.נתוני תרשים 6

10.נתוני תרשים 7

11.נתוני תרשים 8

12.נתוני תרשים 9

13.נתוני תרשים 10

14.נתוני תרשים 11

15.נתוני תרשים 12

16.נתוני תרשים 13

17.נתוני תרשים 14

18.נתוני תרשים 15

19.נתוני תרשים 16

20.אנגלית

21.אנגלית

22.אנגלית

23.אנגלית

24.אנגלית

25.אנגלית

26.אנגלית

27.אנגלית

28.אנגלית

29.אנגלית

30.אנגלית

31.אנגלית

32.אנגלית

33.אנגלית

34.אנגלית

35.אנגלית

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©