אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מספר המשרות הפנויות אוקטובר- דצמבר 2019
לוחות
1.סך משרות פנויות

2.אחוז משרות פנויות

3.סך המשרות הפנויות בתעשייה כרייה וחציבה חשמל ומים

4.סך משרות פנויות בבינוי

5.סך משרות פנויות במסחר

6.סך משרות פנויות בענפי השירותים

7.סך משרות לפי קבוצות גודל תעסוקה

8.שיעור המשרות הפנויות לפי מחוז, רבעון רביעי שנת 2019 לעומת רבעון רביעי 2018

9.שיעור המשרות הפנויות לפי ענף, שנת 2019 לעומת 2018

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©