אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
נתונים מסקר כוח אדם לחודש דצמבר, לרבעון הרביעי ולשנת 2019
לוחות
1.אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה

2.אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה, לפי מין (נתונים מנוכי עונתיות)

3.אחוז המשתתפים בכוח העבודה, לפי מין (נתונים מנוכי עונתיות)

4.שיעורי תעסוקה בקרב בני 15 ומעלה ובקרב בני 25-64 , לפי מין (נתונים מנוכי עונתיות)

5.אחוז המשתתפים בכוח העבודה, לפי מין

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©