אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2019 ובשנת 2019
לוחות
1.מועסקים, משרות פנויות והיחס בין היצע לביקוש, לפי משלח יד (סיווג 2011)

2.מועסקים, משרות פנויות והיחס בין היצע לביקוש לפי הגדרה מותאמת, לפי משלח יד (סיווג 2011) בקבוצות נבחרות

3.משרות פנויות, מועסקים, רכיבי היצע עבודה והיחס בין היצע לביקוש, לפי הגדרה מותאמת, לפי משלחי יד (סיווג 2011)

4.מועסקים, משרות פנויות והיחס בין היצע לביקוש לפי משלח יד (סיווג 2011), נתונים שנתיים

5.מועסקים, משרות פנויות והיחס בין היצע לביקוש, לפי משלח יד (סיווג 2011) בקבוצות נבחרות , נתונים שנתיים

6.משרות פנויות, מועסקים, רכיבי היצע עבודה והיחס בין היצע לביקוש, לפי הגדרה מותאמת, לפי משלחי יד ()סיווג 2011), נתונים שנתיים

7.נתוני תרשים 1

8.נתוני תרשים 2

9.נתוני תרשים 3

10.נתוני תרשים 4

11.נתוני תרשים 5

12.נתוני תרשים 6

13.נתוני תרשים 7

14.נתוני תרשים 8

15.נתוני תרשים 9

16.נתוני תרשים 10

17.נתוני תרשים 11

18.נתוני תרשים 12

19.נתוני תרשים 13

20.נתוני תרשים 14

21.נתוני תרשים 15

22.נתוני תרשים 16

23.נתוני תרשים 17

24.נתוני תרשים 18

25.אנגלית בלבד

26.אנגלית בלבד

27.אנגלית בלבד

28.אנגלית בלבד

29.אנגלית בלבד

30.אנגלית בלבד

31.אנגלית בלבד

32.אנגלית בלבד

33.אנגלית בלבד

34.אנגלית בלבד

35.אנגלית בלבד

36.אנגלית בלבד

37.אנגלית בלבד

38.אנגלית בלבד

39.אנגלית בלבד

40.אנגלית בלבד

41.אנגלית בלבד

42.אנגלית בלבד

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©