אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
נתונים מסקר כוח אדם לחודש מרס ולרבעון הראשון 2020
לוחות
1.אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה

2.אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה, לפי מין

3.אחוז המשתתפים בכוח העבודה, לפי מין

4.שיעורי תעסוקה בקרב בני 15 ומעלה ובקרב בני 25-64 , לפי מין

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©