אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מספר המשרות הפנויות פברואר - אפריל 2020
לוחות
1.סך משרות פנויות

2.אחוז משרות פנויות

3.סך המשרות הפנויות בתעשייה כרייה וחציבה חשמל ומים

4.סך משרות פנויות בבינוי

5.סך משרות פנויות במסחר

6.סך משרות פנויות בענפי השירותים

7.סך משרות לפי קבוצות גודל תעסוקה

8.מספר המשרות הפנויות לפי ענף, ממוצע שנת 2019 לעומת 4/20 ו-3/20

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©