אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מספר המשרות הפנויות מרס  מאי 2020
לוחות
1.סך משרות פנויות

2.אחוז משרות פנויות

3.סך המשרות הפנויות בתעשייה כרייה וחציבה חשמל ומים

4.סך משרות פנויות בבינוי

5.סך משרות פנויות במסחר

6.סך משרות פנויות בענפי השירותים

7.סך משרות לפי קבוצות גודל תעסוקה

8.מספר המשרות הפנויות לפי ענף, ממוצע 2019 לעומת אומדן חודש מרס-מאי 2020

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©