אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
נתונים ראשוניים מסקר כוח אדם למחצית הראשונה של חודש יוני 2020
לוחות
1.תרשים 1. - אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה - דו שבועי

2.תרשים 2. - אחוז המשתתפים בכוח העבודה - דו שבועי

3.תרשים 3. - שיעור תעסוקה - דו שבועי

4.תרשים 4. - אחוז הנעדרים בשל הקורונה מהמשתתפים בכוח העבודה - דו שבועי

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©