אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
עובדים מחו"ל שנכנסו לישראל, 2019
לוחות
1.תרשים 1 - אחוז העובדים הזרים באשרת עבודה שנשארו בארץ בסוף 2019 מתוך הנכנסים בכל שנה

2.תרשים 2 - אוכלוסיית העובדים מחו"ל שנכנסו לישראל כתיירים (ללא אשרת עבודה)

3.תרשים 3 - מסתננים נכנסים ויוצאים בשנים 2019-2003

4.תרשים 4 - מסתננים ששהו בישראל בשנים 2019-2011

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©